Inschrijven

iedereen is welkom

Wanneer starten de inschrijvingen?

De aanmeldperiodes voor het huidige schooljaar (2023-2024) zijn beëindigd. Vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen (indien er nog plaatsen open zijn) neem daarom telefonisch contact op met de school indien u uw kind bij ons wil inschrijven.

NIEUW: alle kleuter – lager – en basisscholen van Tessenderlo werken met één digitaal aanmeldingssysteem.
Alle nieuwe leerlingen die zich voor het schooljaar 2024-2025 willen inschrijven in een kleuter- lager – of basisschool van Tessenderlo, moeten zich eerst aanmelden via een digitaal aanmeldingssysteem.  

Broers/zussen en kinderen van personeelsleden dienen zich HIER aan te melden. (LET OP! Deze inschrijvingsperiode is beëindigd)
Andere kinderen dienen zich HIER aan te melden. (27 februari 8u00 tot en met 29 maart 20u00)    

Waarom eerst aanmelden? 

Alle scholen bepalen een maximum aantal leerlingen zodat ze op een comfortabele manier kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Daardoor kan het zijn dat een school voor sommige klassen nog vrije plaatsen heeft, en voor andere klassen volzet is. Om te vermijden dat ouders van school naar school moeten lopen om hun kind te laten inschrijven, is er voor gekozen om alle nieuwe leerlingen eerst aan te melden.

Aanmelden wil zeggen dat je laat weten welke scholen je voorkeur hebben om je kind naar school te laten gaan. Het aanmeldingssysteem bekijkt of er voldoende plaats is, ordent aanmeldingen en laat je weten waar je kind een plaats heeft. Pas daarna ga je je kind fysiek inschrijven op school.

Aanmeldingsperiode van 27 februari 2024 tot 29 maart 2024 (momenteel kan je dus nog niet aanmelden). Zodra de aanmeldingsperiode start zal je hier kunnen aanmelden.

School naar voorkeur 
Het aanmeldingssysteem geeft ouders de tijd om hun kind aan te melden en de voorkeursscholen te bepalen. Na de aanmeldingsperiode krijgt elke ouder een mail/brief om zijn of haar kind fysiek in te schrijven op de toegewezen voorkeursschool. De opgegeven wensen worden maximaal gerespecteerd. Indien toch meer ouders zich aanmelden dan er vrije plaatsen zijn in een school, past het systeem enkele voorrangsregels toe: eerst de vrije schoolkeuze, vervolgens op basis van afstand en daarna loting.  

Wie moet zich aanmelden voor het schooljaar 2024-2025? 

Kinderen die naar lagere school Hartelust wensen te komen maar nog niet zijn ingeschreven.

Kleuters die op heden naar Wiebelwoud Centrum, Molenhoeven of Rijt gaan en die de overstap maken naar het eerste leerjaar Hartelust moeten zich NIET aanmelden. Deze kleuters gaan automatisch over.

Welk adres geef ik op?

Je geeft een officieel adres op. Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Het adres dat je opgeeft geldt voor elke school die je kiest. Het softwaresysteem rangschikt de leerlingen volgens afstand (indien de eerste pijler: vrije schoolkeuze) niet gehanteerd zou kunnen worden. De berekening in vogelvlucht gebeurt vanaf het middelpunt van het perceel van de school tot aan het opgegeven adres van het kind. Dit gebeurt op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid. Vogelvlucht houdt geen rekening met logica van bereikbaarheid. 

Kijkmomenten Hartelust

Er zijn nog geen kijkmomenten vastgelegd. Meer info volgt later.

Capaciteiten 2023 - 2024

Leerjaar Capaciteit Aantal verwacht zittende Vrije plaatsen
1e leerjaar 96 67 29
2e leerjaar 96 84 12
3e leerjaar 96 65 31
4e leerjaar 96 82 14
5e leerjaar 96 75 21
6e leerjaar 96 74 22

Datum telling: 17/05/2023